תכנית מש/מק/3/10619

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 208/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית מש/מק/3/10619
מספר: 208/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מש/מק/ 3/10619

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19249חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004905/10/2010