תכנית מתאר אבטליון.

תוכנית ג/ 9857

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אבטליון.
מספר: ג/ 9857
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע עבור תושבי אבטליון אזורים למגורים.
1. אזור מגורים א' - לגבי אזור זה התכנית מהיא
בגדר תכנית מפורטת. התכנית מציגה 107 מגרשים
בקטגוריה זאת בשטח של מינימום 500 מ"ר כ"א
עבור יח' דיור אחת.
ב. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים לגינון, מגרשי משחקים
מעברי הולכי רגל וכיו"ב, לשימושם של תושבי
אבטליון.
ג. יעוד שטחים לבנית מבנה ציבור: גני ילדים, מעונות
יום, בית כנסת, מועדונים ואחרים המשרתים את תושבי
אבטליון.
ד. יעוד שטח לדרכים ציבוריות.
ה. יעוד שטחים לעסקים של תושבי אבטליון בתחום הארחה
ונופש.
ו. יעוד שטחים למסחר.
ז. יעוד שטחים למלאכה ולתעשיה זעירה.
ח. ביטול תכנית ג / 8407.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19344חלק49
19347חלק41-4230, 32, 36, 38-39
19348חלק3, 8, 66, 74
19349חלק2, 162
19355חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2000תאריך פרסום: 08/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4891. עמוד: 3896. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1560. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1997
קבלת תכנית02/04/1997