תכנית מתאר אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח אופקים
עד לקיבולת של 70,000 תושבים באמצעות:
א. חיזוק הקשר למטרופולין באר שבע.
ב. פיתוח העיר מזרחה, תוך יצירת פארק עירוני.
ג. חיזוק ופיתוח השכונות הקיימות.
ד. פיתוח שכונות חדשות איכותיות
אשר ביכולתם להתחרות בהיצע מגורים
האטרקטיבי במרחב הנגב.
ה. פיתוח מתחמי התעסוקה אזורים בתחום העיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
39561חלק
39562חלק
39563חלק
39564חלק
39566חלק
39568חלק
39569חלק
39570חלק
39605חלק
39631חלק
39632חלק
39633חלק
39634חלק
39635חלק
39636חלק
50307חלק
50431חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית04/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700723/07/2007