תכנית מתאר אילניה

תוכנית ג/ 3643

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אילניה
מספר: ג/ 3643
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח של הישוב אילניה
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים השונים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140כל הגוש
15141כל הגוש
15146כל הגוש
15152כל הגוש
15154כל הגוש
15155כל הגוש
15156כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2139. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1982.
החלטה בדיון בהפקדה15/10/1979
קבלת תכנית15/07/1979