תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי מכלול יבשתי צפוני, הוספת סעיף גמישות

תוכנית תמא/ 37/ ב/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי מכלול יבשתי צפוני, הוספת סעיף גמישות
מספר: תמא/ 37/ ב/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ בתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2007תאריך פרסום: 05/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5734. עמוד: 410. שנה עברית: התשסח .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/09/2007תאריך ישיבה: 25/09/2007. מס' ישיבה: 2415. מס' ישיבה: 2415.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/09/2007
החלטה בדיון בולחוף20/06/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה05/06/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א28/03/2007תאריך פרסום: 28/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5646. עמוד: 2175. שנה עברית: התשסז .
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א20/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2007. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א06/02/2007
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות06/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3020/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3113/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48505/06/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73026/03/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700420/03/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200700513/03/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200700812/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700312/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48106/02/2007