תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי

תוכנית תמא/ 37/ א/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי
מספר: תמא/ 37/ א/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ אתכנית מתאר ארצית חלקית מפורטת לגז טבעי-שינוי אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/2002תאריך פרסום: 09/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5065. עמוד: 1948.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה07/03/2002
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית07/03/2002תאריך ישיבה: 07/03/2002. מס' ישיבה: 1580. מס' ישיבה: 1580.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה16/10/2001
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות19/09/2000
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א02/12/1997