תכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון

תוכנית תמא/ 3/ 11/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון
מספר: תמא/ 3/ 11/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/2006תאריך פרסום: 18/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5606. עמוד: 926. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית16/11/2006תאריך ישיבה: 16/11/2006. מס' ישיבה: 698. מס' ישיבה: 698.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/08/2006
התקבלו הערות / תגובות01/05/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/04/2005
העברה להערות / תגובות05/04/2005