תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב

תוכנית תמא/ 13/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב
מספר: תמא/ 13/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת ים
תל-אביבהרצליההרצליה
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים16/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות ברשומות30/10/2008תאריך פרסום: 30/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5861. עמוד: 141. שנה עברית: התשסט .
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות11/09/2008תאריך פרסום: 11/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5848. עמוד: 4679. שנה עברית: התשסח .
העברה להערות / תגובות15/06/2008
החלטה בדיון בולחוף26/10/2005
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/07/2005
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א01/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים46121/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45529/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45015/02/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74923/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות101409/03/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות100926/01/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות100819/01/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74712/01/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה50007/10/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800908/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49805/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800828/07/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200801408/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73424/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1126/10/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1028/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1114/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46205/07/2005