תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'

תוכנית תמא/ 13/ 6 כנרת

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'
מספר: תמא/ 13/ 6 כנרת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור "חקלאות" לאזור "אכסון ב" וקביעת ההיקף פיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה ב'
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3792.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית05/08/2004תאריך ישיבה: 05/08/2004. מס' ישיבה: 2367. מס' ישיבה: 2367.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/05/2004
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/08/2003
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א05/08/2003