תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון

תוכנית תמא/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון
מספר: תמא/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט 5 - גליונות 1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/2005תאריך פרסום: 27/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5474. עמוד: 1030.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית27/11/2005תאריך ישיבה: 27/11/2005. מס' ישיבה: 4466. מס' ישיבה: 4466.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה27/09/2005
התקבלו הערות / תגובות09/09/2005
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א08/09/2005תאריך פרסום: 08/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5435. עמוד: 4082.
החלטה בדיון בולחוף31/08/2005
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות02/08/2005
העברה להערות / תגובות10/05/2005
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א10/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53713/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700625/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200700420/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47605/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12331/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600731/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47404/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47209/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46527/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28020/09/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200501306/09/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב71206/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49505/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף931/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500729/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1010/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500608/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46302/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49401/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27319/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27212/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27021/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46010/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11721/04/2005