תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - מחוז דרום.

תוכנית תמא/ 14/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - מחוז דרום.
מספר: תמא/ 14/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1999תאריך פרסום: 15/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4784. עמוד: 4726.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה24/06/1999
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית24/06/1999תאריך ישיבה: 24/06/1999. מס' ישיבה: 5111. מס' ישיבה: 5111.
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א05/04/1971