תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.

תוכנית תמא/ 10/ ב/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.
מספר: תמא/ 10/ ב/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר השרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. עמוד: 1426.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית26/01/2003תאריך ישיבה: 26/01/2003. מס' ישיבה: 2900. מס' ישיבה: 2900.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43307/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20231/12/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200919/11/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200201311/11/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201610/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42903/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19220/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים18916/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42702/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42409/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42101/01/2002