תכנית מתאר ארצית חלקית מפורטת לגז טבעי-שינוי א

תוכנית תמא/ 37/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית מפורטת לגז טבעי-שינוי א
מספר: תמא/ 37/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות21/11/2000
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א03/12/1996