תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח ייעודית למתקני התפלת מי ים באשקלון

תוכנית תמא/ 10/ ד/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח ייעודית למתקני התפלת מי ים באשקלון
מספר: תמא/ 10/ ד/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2004תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. עמוד: 2910.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית05/05/2004תאריך ישיבה: 29/04/2004. מס' ישיבה: 1837. מס' ישיבה: 1837.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה03/02/2004
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות03/06/2003
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א04/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44403/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300924/11/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301617/09/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301116/09/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300902/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68928/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43803/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42903/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42604/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים18528/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42507/05/2002