תכנית מתאר ארצית לדרכים

תוכנית תמא/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לדרכים
מספר: תמא/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התויית השלב הראשון של רשת הדרכים במדינת ישראל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/09/1976
פרסום לאישור ברשומות26/08/1976תאריך פרסום: 26/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2247. עמוד: 2362.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית01/08/1976תאריך ישיבה: 01/08/1976. מס' ישיבה: 902. מס' ישיבה: 902.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45304/02/2002