תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 1

תוכנית תמא/ 38/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - שינוי מס' 1
מספר: תמא/ 38/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות התכנית תמא/ 38

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום

תיאור המיקום:
כל הארץ

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2007תאריך פרסום: 16/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5704. עמוד: 3916. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית12/07/2007תאריך ישיבה: 12/07/2007. מס' ישיבה: 1953. מס' ישיבה: 1953.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה06/03/2007
החלטה בדיון בולחוף28/02/2007
התקבלו הערות / תגובות28/11/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א19/10/2006תאריך פרסום: 19/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5589. עמוד: 267. שנה עברית: התשסז .
העברה להערות / תגובות13/09/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות01/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48206/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2628/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2714/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32123/01/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700116/01/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601526/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200601021/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602130/10/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601524/10/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600916/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006