תכנית מתאר ארצית לים המלח

תוכנית תמא/ 13/ ים - המלח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לים המלח
מספר: תמא/ 13/ ים - המלח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א08/09/2005תאריך פרסום: 08/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5435. עמוד: 4082.
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א05/07/2005