תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות

תוכנית תמא/ 22/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית ליער ויעור - הארכת תקופת המעבר להכנת תכניות מפורטות ליערות
מספר: תמא/ 22/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/02/2007תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1250. מס' ישיבה: 1250.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה04/02/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה02/01/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 206. שנה עברית: התשסז .
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52709/11/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48002/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31826/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200601021/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602327/11/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72627/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601421/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601013/11/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601524/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47605/09/2006