תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 10/ 2 שינוי בהתוויות מסילות לצומת הנגב

תוכנית תמא/ 23/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 10/ 2 שינוי בהתוויות מסילות לצומת הנגב
מספר: תמא/ 23/ 10/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 3979. שנה עברית: התשסח .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית19/06/2008תאריך ישיבה: 19/06/2008. מס' ישיבה: 3632. מס' ישיבה: 3632.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/03/2008
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות01/01/2008