תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים

תוכנית תמא/ 23/ א/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי אתרי תחזוקה ותפעול למערכת הסעת המונים
מספר: תמא/ 23/ א/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/02/2007תאריך ישיבה: 25/02/2007. מס' ישיבה: 1248. מס' ישיבה: 1248.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה04/02/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה02/01/2007
התקבלו הערות / תגובות12/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות17/10/2006
העברה להערות / תגובות17/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48002/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200601021/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31612/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602327/11/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72627/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601421/11/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200601921/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601013/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47717/10/2006