תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל

תוכנית תמא/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל
מספר: תמא/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית רשת מסילות הברזל ואבטחת עתודות קרקע לפתוח רשת מסילות הברזל בעתיד.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1986תאריך פרסום: 31/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3366. עמוד: 2848.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית15/06/1986תאריך ישיבה: 15/06/1986. מס' ישיבה: 1675. מס' ישיבה: 1675.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44906/07/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201303/07/2002