תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא

תוכנית תמא/ 32/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא
מספר: תמא/ 32/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית אתאקרית אתא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 32תכנית מתאר ארצית מס' 32 - משק הגפ"ם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3024. שנה עברית: התשסו .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית09/04/2006תאריך ישיבה: 09/04/2006. מס' ישיבה: 4773. מס' ישיבה: 4773.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה07/03/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3331.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות10/05/2005
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א01/07/2004