תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)

תוכנית תמא/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)
מספר: תמא/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםדברי הסבר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. עמוד: 3450. שנה עברית: התשסג .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית19/06/2003תאריך ישיבה: 19/06/2003. מס' ישיבה: 409. מס' ישיבה: 409.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה07/01/2003