תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה

תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה
מספר: תמא/ 34/ ב/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות בלבד
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות תשריטים ודברי הסבר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 34/ בתכנית מתאר ארצית משולבת למשק המיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2007תאריך פרסום: 16/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5704. עמוד: 3916. שנה עברית: התשסז .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית12/07/2007תאריך ישיבה: 12/07/2007. מס' ישיבה: 1955. מס' ישיבה: 1955.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה17/04/2007
החלטה בדיון בולחוף27/12/2006
התקבלו הערות / תגובות21/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות07/03/2006
העברה להערות / תגובות07/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48317/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32827/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף2427/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200601021/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף2513/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47807/11/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200601226/09/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600618/09/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200600901/08/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72324/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600603/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200601326/06/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200600920/06/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72219/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47007/03/2006