תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאים

תוכנית תמא/ 10/ ד/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאים
מספר: תמא/ 10/ ד/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםדברי הסבר
נוסחי פרסוםפרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות - פירסום בעתונות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום

תיאור המיקום:
כל הארץ

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2011תאריך פרסום: 17/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6189. עמוד: 2086. שנה עברית: התשעא .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה26/12/2010
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית26/12/2010תאריך ישיבה: 26/12/2010. מס' ישיבה: 2646. מס' ישיבה: 2646.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה09/11/2010
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2815. שנה עברית: התשע .
התקבלו הערות / תגובות04/05/2010
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2010. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בולחוף24/03/2010
העברה להערות / תגובות25/02/2010
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א02/02/2010
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות02/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים56007/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים55806/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52709/11/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44012/10/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52403/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43122/06/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76331/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42825/05/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52104/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000303/05/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201000427/04/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000326/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף5924/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף6110/03/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51702/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות