תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה שינוי מס' 3 - אתרי פסולת יבשה

תוכנית תמא/ 16/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה שינוי מס' 3 - אתרי פסולת יבשה
מספר: תמא/ 16/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות חתומות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3528.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה15/07/2004
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית15/07/2004תאריך ישיבה: 15/07/2004. מס' ישיבה: 2253. מס' ישיבה: 2253.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/05/2004
התקבלו הערות / תגובות01/03/2004
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות01/07/2003
העברה להערות / תגובות01/07/2003
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א03/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44704/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23023/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69401/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400126/01/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200400213/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300924/11/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301328/10/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43901/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43203/12/2002