תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4

תוכנית תמא/ 16/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4
מספר: תמא/ 16/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ערד
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אשדוד רתמים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אבליים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - בית גוברין כלני
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - דודאים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אפעה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אילת יותם
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גרופיט
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חגל
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חירבת בור
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חירייה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - קובעת תאנים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מצפה רמון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נעמן
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחל בית העמק עברון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחל גלבוע
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחל הדרים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחל מפלט נחל משמר
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחל נבלט-ברקת
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נתניה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נימרה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אורון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - עובדה נעצוץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - רמת חובב
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - שדות מיכה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - טליה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - טללים אשלים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - צאלים דיה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/2011תאריך פרסום: 22/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6324. עמוד: 810. שנה עברית: התשעב .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/10/2011
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית09/10/2011תאריך ישיבה: 09/10/2011. מס' ישיבה: 3773. מס' ישיבה: 3773.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה02/08/2011
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות14/10/2010תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 397. שנה עברית: התשעא .
התקבלו הערות / תגובות05/04/2010
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/01/2010
העברה להערות / תגובות05/01/2010
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א19/10/2006תאריך פרסום: 19/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5589. עמוד: 267. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א01/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201201102/07/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53602/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45612/04/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000810/05/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה201000504/05/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201000404/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000303/05/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76226/04/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000326/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51605/01/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41217/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40311/08/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36327/05/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200800914/04/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800331/03/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73924/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800611/03/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200800304/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34825/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49004/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים2015/08/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים1908/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47306/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות