תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה.

תוכנית תמא/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה.
מספר: תמא/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/2000תאריך פרסום: 25/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4884. עמוד: 3594.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית04/05/2000תאריך ישיבה: 04/05/2000. מס' ישיבה: 1597. מס' ישיבה: 1597.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה51313/10/2009