תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות

תוכנית תמא/ 18/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות
מספר: תמא/ 18/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות מאושרות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/08/2006תאריך פרסום: 23/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5568. עמוד: 4684. שנה עברית: התשסו .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית27/07/2006תאריך ישיבה: 27/07/2006. מס' ישיבה: 337. מס' ישיבה: 337.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה07/03/2006
התקבלו הערות / תגובות04/05/2005
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות04/05/2004
העברה להערות / תגובות04/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47007/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29214/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29124/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29017/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70325/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401021/10/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401619/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402118/10/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401307/09/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401607/09/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400609/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44704/05/2004