תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים

תוכנית תמא/ 36/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים
מספר: תמא/ 36/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - ממתין לאישור - עותק שהועבר לאישור הממשלה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ממתין לאישור - תשריט שהועבר לאישור הממשלה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה06/07/2010
החלטה בדיון בולחוף26/11/2008
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א06/03/2008תאריך פרסום: 06/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5783. עמוד: 2173. שנה עברית: התשסח .
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א22/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות04/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה54904/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52306/07/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52201/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52013/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40228/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39930/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף4426/11/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף4712/11/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74328/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74230/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801005/05/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800725/03/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200800525/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800417/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49004/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48811/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45003/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18529/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23023/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400223/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400126/01/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301831/12/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301328/10/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300902/09/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200300725/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43720/05/2003