תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים

תוכנית תמא/ 36/ א/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים
מספר: תמא/ 36/ א/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - ממתין לאישור - עותק שהועבר לאישור הממשלה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/06/2010
החלטה בדיון בולחוף26/11/2008
התקבלו הערות / תגובות30/06/2008
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א22/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. עמוד: 1932. שנה עברית: התשסח .
העברה להערות / תגובות24/01/2008
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות04/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52201/06/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה52013/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים40228/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39930/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף4426/11/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף4712/11/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74328/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74230/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801005/05/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200800525/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200800725/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800417/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה49004/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46907/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45701/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25825/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500124/01/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70520/12/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401914/12/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200402214/12/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402529/11/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401315/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45003/08/2004