תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה ופיתוח ולקליטת עלייה

תוכנית תמא/ 31/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה ופיתוח ולקליטת עלייה
מספר: תמא/ 31/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א01/01/2000