תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה - מחלף מאחז

תוכנית תמא/ 31/ א/ 20/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה - מחלף מאחז
מספר: תמא/ 31/ א/ 20/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2005תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5434. עמוד: 4029.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית28/07/2005תאריך ישיבה: 28/07/2005. מס' ישיבה: 4003. מס' ישיבה: 4003.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה10/04/2005
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות13/03/2005
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.