תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור

תוכנית תמא/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור
מספר: תמא/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 4
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 5
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט מרקמים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - הנחיות סביבתיות גליונות 1-2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - הנחיות סביבתיות גליון 3
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - הנחיות סביבתיות גליון 4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/2005תאריך פרסום: 27/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5474. עמוד: 1030. שנה עברית: התשסו .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית27/11/2005תאריך ישיבה: 27/11/2005. מס' ישיבה: 4467. מס' ישיבה: 4467.
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה04/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה53602/08/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים46526/07/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים46228/06/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים46031/05/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים45726/04/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48415/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48206/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45604/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48703/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף129/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף129/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24210/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23524/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67729/07/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67420/05/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200200318/03/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200312/03/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200200510/03/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200506/03/2002