תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים

תוכנית תמא/ 34/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים
מספר: תמא/ 34/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א04/03/2003