תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין

תוכנית תמא/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין
מספר: תמא/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זו היא לקבוע את הקריטריונים לייעוד שטחים לצרכי בתי עלמין ואת הנוהלים להקמת בתי עלמין, ולאחד שטחים לבתי עלמין באזורים מטרופוליטניים המיועדים לשרת מספר ישובים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושלים
צפון
חיפה
מרכז
תל-אביב
דרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1988תאריך פרסום: 11/02/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3525. עמוד: 758.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית17/12/1987תאריך ישיבה: 17/12/1987. מס' ישיבה: 872. מס' ישיבה: 872.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה01/01/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100215/02/2011