תכנית מתאר ארצית - חופי מפרץ אילת

תוכנית תמא/ 13 חופי מפרץ אילת

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית - חופי מפרץ אילת
מספר: תמא/ 13 חופי מפרץ אילת
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את רצועת החוף והמים של מפרץ אילת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסה .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית05/06/2005תאריך ישיבה: 05/06/2005. מס' ישיבה: 3688. מס' ישיבה: 3688.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה16/11/2004
התקבלו הערות / תגובות20/10/2002
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/02/2002
העברה להערות / תגובות05/02/2002
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א08/04/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45416/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45302/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43803/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43404/02/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43203/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43105/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19522/10/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200201119/08/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201531/07/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200514/05/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200824/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42205/02/2002