תכנית מתאר ארצית - שינוי מספר 2 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים

תוכנית תמא/ 46/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית - שינוי מספר 2 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים
מספר: תמא/ 46/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות24/10/2012תאריך פרסום: 24/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6487. עמוד: 507. שנה עברית: התשעג .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות18/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
התקבלו הערות / תגובות18/10/2012
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות19/06/2012
העברה להערות / תגובות19/06/2012
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א19/06/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות