תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות

תוכנית תמא/ 19/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות
מספר: תמא/ 19/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/2003תאריך פרסום: 30/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5233. עמוד: 178.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/10/2003
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית09/10/2003תאריך ישיבה: 09/10/2003. מס' ישיבה: 904. מס' ישיבה: 904.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה01/07/2003
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/02/2002
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א05/02/2002