תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12/ 2 - מחלף נשרים

תוכנית תמא/ 31/ א/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12/ 2 - מחלף נשרים
מספר: תמא/ 31/ א/ 12/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/2000תאריך פרסום: 25/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4884. עמוד: 3595.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית04/05/2000תאריך ישיבה: 04/05/2000. מס' ישיבה: 1598. מס' ישיבה: 1598.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25323/11/2004