תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 16 - דרך מס' 6 בקטע מדרך 57 ועד להבות חביבה

תוכנית תמא/ 31/ א/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 16 - דרך מס' 6 בקטע מדרך 57 ועד להבות חביבה
מספר: תמא/ 31/ א/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2000תאריך פרסום: 27/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4914. עמוד: 4574.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית10/08/2000תאריך ישיבה: 10/08/2000. מס' ישיבה: 2138. מס' ישיבה: 2138.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19130/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002