תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 17 - דרך מס' 6 מלהבות חביבה עד דר5ך מס' 65

תוכנית תמא/ 31/ א/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 17 - דרך מס' 6 מלהבות חביבה עד דר5ך מס' 65
מספר: תמא/ 31/ א/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית01/03/1998תאריך ישיבה: 01/03/1998. מס' ישיבה: 3357. מס' ישיבה: 3357.