תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א 19-דרך מס' 6בקטע מדרך מס' 3 ודרומה ועד דרך 350

תוכנית תמא/ 31/ א/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א 19-דרך מס' 6בקטע מדרך מס' 3 ודרומה ועד דרך 350
מספר: תמא/ 31/ א/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/2000תאריך פרסום: 25/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4884. עמוד: 3595.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית04/05/2000תאריך ישיבה: 04/05/2000. מס' ישיבה: 1601. מס' ישיבה: 1601.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21317/06/2003