תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א18-דרך מס' 6 בקטע מס' 65 ועד דרך מס' 70

תוכנית תמא/ 31/ א/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' א18-דרך מס' 6 בקטע מס' 65 ועד דרך מס' 70
מספר: תמא/ 31/ א/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר01/03/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה01/01/2002
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית20/08/2000תאריך ישיבה: 20/08/2000. מס' ישיבה: 2273. מס' ישיבה: 2273.