תכנית מתאר אשכול

תוכנית 7/ 02/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אשכול
מספר: 7/ 02/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. א. פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב תכנון מקומי,
תוך שמירה על יצור חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.
ב. הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הניקיון,
הבטיחות, הבטחןן, תחברורה ותנוחות ומניעת מפגעים
על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים,
לתכשיה ולמסחר.
ג. שמירה על כל בגין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית, היסטורית, ארכיאולוגית וכיוצא באלה.
ד. שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי.

2. איחוד האזורים ויעודם עדי לאפשר רישום מקרקעין לפי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות14/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות28/12/1988תאריך פרסום: 28/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3610. עמוד: 1143. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1984
קבלת תכנית13/11/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100214/02/2011