תכנית מתאר באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד האזורים ויעודם.
ב. התוויתן של דרכים חדשות וכן הטייתן, הרחבתן, שינוייהן
וביטולן של דרכים קיימות.
ג. מרווחים וקוים בדרכים שמעבר להם לא יבלוט בניין.
ד. לאפשר רישום מקרקעין לפיהן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
103חלק
150חלק
151חלק
153חלק
155חלק
156חלק
157חלק
158חלק
159חלק
160חלק
161חלק
162חלק
163חלק
164חלק
165חלק
166חלק
168חלק
169חלק
170חלק
172חלק
173חלק
174חלק
175חלק
176חלק
177חלק
178חלק
179חלק
180חלק
185חלק
200חלק
210חלק
288חלק
289חלק
290חלק
293חלק
294חלק
295חלק
296חלק
298חלק
299חלק
300חלק
301חלק
302חלק
303חלק
304חלק
305חלק
306חלק
307חלק
308חלק
309חלק
310חלק
311חלק
312חלק
313חלק
314חלק
315חלק
316חלק
317חלק
318חלק
319חלק
320חלק
321חלק
322חלק
323חלק
325חלק
326חלק
328חלק
329חלק
330חלק
331חלק
332חלק
333חלק
334חלק
335חלק
336חלק
337חלק
339חלק
340חלק
341חלק
342חלק
343חלק
344חלק
345חלק
346חלק
347חלק
348חלק
350חלק
351חלק
353חלק
354חלק
355חלק
356חלק
357חלק
358חלק
359חלק
362חלק
388חלק
397חלק
415חלק
416חלק
417חלק
421חלק
422חלק
438חלק
439חלק
440חלק
441חלק
442חלק
443חלק
446חלק
448חלק
452חלק
453חלק
454חלק
455חלק
457חלק
477חלק
478חלק
480חלק
481חלק
486חלק
487חלק
488חלק
489חלק
490חלק
491חלק
492חלק
493חלק
494חלק
495חלק
496חלק
499חלק
500חלק
502חלק
503חלק
504חלק
505חלק
506חלק
507חלק
509חלק
511חלק
512חלק
513חלק
518חלק
519חלק
520חלק
521חלק
522חלק
523חלק
524חלק
525חלק
526חלק
527חלק
528חלק
538חלק
539חלק
540חלק
541חלק
542חלק
546חלק
548חלק
550חלק
558חלק
559חלק
566חלק
567חלק
568חלק
1034חלק
1035חלק
1038חלק
1039חלק
1040חלק
1041חלק
1042חלק
1043חלק
1044חלק
1062חלק
1063חלק
1064חלק
1065חלק
1098חלק
1105חלק
1106חלק
1107חלק
1186חלק
1187חלק
1188חלק
1189חלק
1190חלק
1192חלק
1193חלק
2012חלק
2200חלק
2201חלק
2224חלק
2225חלק
2226חלק
2227חלק
2228חלק
2229חלק
2230חלק
2231חלק
2232חלק
2233חלק
2234חלק
2236חלק
2237חלק
2238חלק
2239חלק
2240חלק
2942חלק
4990חלק
4992חלק
5009חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1971תאריך פרסום: 09/12/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1784. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1970
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1969תאריך פרסום: 11/12/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1585. עמוד: 827. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה20/10/1969
קבלת תכנית20/10/1969