תכנית מתאר בית ג'אן

תוכנית ג/ 685

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר בית ג'אן
מספר: ג/ 685
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להכין תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון תוך מענה על
צרכי הישוב לשנת 1977 על מנת להסדיר את הבניה בישוב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן

תיאור המיקום:
ישוב: בית ג'ן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19501חלק28-355, 17-18, 20, 23, 25-27, 36-37, 39, 41
19502חלק27-57, 6518, 22-25, 58, 63-64, 67, 69
19503חלק2-4, 6-48, 52-54, 58-60, 621, 5, 51, 56-57, 61
19505כל הגוש
19506כל הגוש
19507כל הגוש
19508כל הגוש
19509כל הגוש
19511כל הגוש
19512חלק6-11, 14-40, 42-47, 92, 94, 106-1073-4, 41, 91, 93, 97, 109-110, 112
19514חלק74-7769, 72-73, 78, 94
19515כל הגוש
19516כל הגוש
19517כל הגוש
19518חלק1-76, 78-81, 92-9577, 82, 91
19520חלק10-31, 38-461-9, 32-35, 37, 47
19521חלק12-13, 15, 17, 208, 19, 21, 36, 99-100
19522חלק21, 3-5, 27, 29-32, 114, 116
19523חלק1-55, 57-8156
19526חלק1-5, 7-116, 12, 17
19533חלק1-45, 7, 11, 54, 65, 67
19575כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2067שנוי יעוד, בית ג'ןשינוי
תוכניתג/ 907שנוי יעוד חלקה -בית ג'אןשינוי
תוכניתג/ 1486שינוייעוד חלקה -בית ג'ןשינוי
תוכניתג/ 4446שכונת מגורים לחיילים משוחרריםשינוי
תוכניתג/ 5446שכונת מגורים מערבית,הר צפריר בית-ג'ןשינוי
תוכניתג/ 1503הסדרת דרך קימת -בית גאןשינוי
תוכניתג/ 3182הרחבת תחום הבניה -בית ג'אןשינוי
תוכניתג/ 648דרך מס' 16שינוי
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. עמוד: 4693. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/1996
החלטה בדיון באישור תכנית12/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1989תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3679. עמוד: 685. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/1987
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1986
קבלת תכנית28/07/1965