תכנית מתאר בני ראם

תוכנית בר/ 224

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר בני ראם
מספר: בר/ 224
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית מתאר כוללת למושב בני ראם.
2. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף 38 א לחוק המקרקעין
תשכ"ט-1969 .
3. שינוי יעוד "משק לבעלי מקצוע" - ל"מגורים".
4. שינוי יעוד "מגורים לעובדי הישיבה" - ל"שטח פרטי
פתוח (בחלקו) ול"מגורים" (בחלקו).
5. שינוי שטח וסימון גבולות חדשים ל- 16 מגרשים
קימים.
6. התווית מגרשים לבניה למגורים 87 מגרשים סה"כ.
7. התווית רחובות משולבים (רחובות "הולנדים").
8. קביעת הוראות לבניה למגורים בנחלות.
9. קביעת הוראות לבניה למגורים.
10.קביעת הוראות לבניית מבני משק חקלאי בנחלות,
ובשטחים חקלאיים.
11.קביעת הוראות לבניה בשטחי ציבור.
12.קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה.
13.שינוי יעוד דרך פרטית לדרך ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
ישוב: בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5460חלק8
5462חלק2-16
5463חלק33-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1995.
פרסום לאישור ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4308. עמוד: 3426. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1995תאריך פרסום: 26/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4278. עמוד: 1677. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1994
קבלת תכנית03/07/1994