תכנית מתאר דיר חנא

תוכנית ג/ 1232 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר דיר חנא
מספר: ג/ 1232 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לקביעות חוק התכנון והבניה תשכ"V - 1965 סעיף 61 וסעיף 63 (1) א, ב, ג, ו, ה: (2), (3), (4), (5), (6-10).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19410חלק
19411חלק
19412חלק
19413חלק
19419חלק
19425חלק
19430חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 515תחום בניה -דיר חנאביטול
תוכניתג/ 654חלוקת מגרשים בדיר חנאביטול
תוכניתג/ 1104שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר חנאביטול
תוכניתג/ 1003יעוד לתחנת דלק "פז" בטירת כרמלביטול
תוכניתג/ 655אתר לבנין ציבורי - בית ספר, מגרש ספורט וחניה לבית-ספר - באקה אל-גרביהביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1985תאריך פרסום: 28/02/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3166. עמוד: 1521. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים09/01/1985תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1985. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/1985. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/1983
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1972תאריך פרסום: 06/07/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1836. עמוד: 2000. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1971
קבלת תכנית07/05/1970