תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופט

תוכנית ג/ 10647

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופט
מספר: ג/ 10647
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת קרקע המהווה הרחבה לאזור לולים קיים, על מנת
לאפשר בניית 2 לולים נוספים וגישה אליהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט

תיאור המיקום:
ישוב: עין השופט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11926חלק44
12362חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5577תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופטשינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2605. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5519. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1998
קבלת תכנית29/04/1998